01 Kim jesteśmy

Zajmujemy się integrowaniem systemów informatycznych, dostarczamy do firm sprawdzone rozwiązania IT, oferując kompleksową obsługę – po-cząwszy od analizy potrzeb przedsiębiorstwa, przez projekt i wdrożenie, po wsparcie techniczne. Nasza firma powstała w 2012 roku, w rezultacie połączenia sił i kompetencji trzech niezależnych podmiotów, które posta-nowiły działać wspólnie pod nazwą Virtual Technologies IT. Od początku działalności dynamicznie rośniemy, budując silny zespół specjalistów i poszerzając naszą ofertę. Konsekwencją tego rozwoju było wzmoc-nienie zarządu o czwartego członka, który dołączył do naszego zespołu w 2014 roku, wnosząc swoją wiedzę zdobytą dzięki współpracy z liderami branży IT. Wiosną 2015 roku przyłączył się do nas nasz partner bizneso-wy, firma Unified sp. z o.o.

02 Jak pracujemy?

Stawiamy na indywidualne i elastyczne podejście do każ-dego klienta. Współpracę rozpoczynamy od rozmowy – wspólnie analizujemy potrzeby firmy, dobieramy syste-my IT i projektujemy optymalne rozwiązania. Następnie przychodzi czas na indywidualne testy (proof of concept). Po ich pomyślnym zakończeniu, zajmujemy się dostarcze-niem, wdrożeniem i konfiguracją wybranych rozwiązań. Szkolimy pracowników z obsługi oprogramowania, prowa-dzimy też szkolenia dla informatyków. Virtual Technologies IT to również profesjonalne wsparcie po sprzedażowe. Po-siadamy prężnie działający dział techniczny, który zapewnia naszym klientom bezpośredni kontakt z inżynierami.

03 Co oferujemy?

Dzięki bogatej historii współpracy z przedsiębiorstwami zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, potrafimy zrozumieć potrzeby i specyfikę każdej firmy oraz dobrać optymalne dla niej rozwiązania IT. Najważniejsza jest dla nas jakość oferowanych rozwiązań, dlatego współpracujemy z topowymi światowymi producentami, takimi jak Dell® czy FortiNet®.

04 Co nas wyróżnia

Nasz 15-osobowy zespół to ludzie w pełni zaangażowani w to, co robią, nieustannie doskonalący swoje kompetencje i aktualizujący wiedzę. Pracujemy w atmosferze partnerstwa, wspólnie stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom, co pomaga nam osiągać lepsze rezultaty. Tam, gdzie inni do-strzegają problemy, my widzimy wyzwania. Wierzymy, że IT jest dla ludzi i to systemy mają dopasować się do naszych potrzeb - nigdy odwrotnie!

Historia Virtual Technologies IT Oś czasu

Nasz zespół

Dział handlowy

Adam Rostecki
Opiekun klienta
+48 883 255 405
adam.rostecki@vtit.eu
Grzegorz Gola
Opiekun klienta
+48 883225990
grzegorz.gola@vtit.eu
Magdalena Kubica
Opiekun klienta
+48 691959347
magdalena.kubica@vtit.eu
Ireneusz Kruszelnicki
Opiekun klienta
+48 666665225
ireneusz.kruszelnicki@vtit.eu
Tomasz Michoński
Opiekun klienta
+48 883229336
tomasz.michonski@vtit.eu
Przemysław Goliczewski
Opiekun klienta
+48 883255625
przemyslaw.goliczewski@vtit.eu
Klaudia Solorz
Opiekun klienta
+48 883225950
klaudia.solorz@vtit.eu
Marcel Sobek
Opiekun klienta
+48 794201280
marcel.sobek@vtit.eu
Magdalena Cieluch
Opiekun klienta
+48 535108900
magdalena.cieluch@vtit.eu

Dział zamówień

Katarzyna Snopek
Dział logistyki
+48 731201280
biuro@vtit.pl

Dział IT

Grzegorz Malina
Specjalista ds. IT
+48 502346122
grzegorz.malina@vtit.eu
Bartosz Foltyński
Specjalista ds. IT
+48 730828330
bartosz.foltynski@vtit.eu

Zarząd